Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

fredag, augusti 22, 2014

Underlätta för gröna arbetsgivare

Fördelen med landstinget är att det är en stor och byråkratisk organisation där alla invändningar som finns kommer fram i en beslutsprocess. När det nu är klart att landstinget kommer att kunna erbjuda alla anställda att köpa UL:s årskort till samma pris som man får om betalar allt direkt, men sedan betala av detta per månad genom nettolöneavdrag skapar det möjligheter också för andra arbetsgivare - företag, offentliga myndigheter och organisationer, att erbjuda sina anställda samman möjlighet.

Det betyder att den anställde får ett UL-kort som gäller i hela UL-systemet för 625 kronor i månaden. Fördelen för företaget är att man underlättar för de anställda att resa kollektivt till och från arbetet, men naturligtvis också i tjänsten. För gröna arbetsgivare som har en miljöprofil är detta en viktig del i ett heltäckande miljöarbete. Därför är det också helt rätt att landstinget ger denna möjlighet.

Eftersom det gäller hela året kommer det också att stimulera till miljövänligt resande under fritiden.

Ännu en lite pusselbit i vårt arbeta för att skapa ett grönare Uppsala län och ett grönare Sverige.

Inga kommentarer: