Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

tisdag, januari 10, 2012

Fördubblad kollektivtrafik vårt mål

Från den 1 januari har landstinget hela ansvaret för kollektivtrafiken i länet. På UNT:s debattsida idag har vi landstingsråd från alliansen en programförklaring som visar vad vi har för ambitioner (Buss hellre än bil ). Det är ingen tvekan om att kollektivtrafiken har en stor betydelse för att vi ska kunna få en uthållig tillväxt i hela vårt län.

Ambitionen är hög. Vi vill fördubbla resandet med kollektivtrafik fram till 2020. På sikt vill vi fördubbla kollektivtrafikens andel av resandet, på bilarna bekostnad. Det är viktigt att ha detta långsiktiga mål framför ögonen hela tiden - om någon ställer cykeln och tar bussen istället bidrar till att uppfylla det första målet, men inte till att uppfylla det långsiktiga målet.

Även om vi från landstinget har ansvaret för själva trafiken, måste utvecklingen ske tillsammans med andra. Utan statens satsningar på infrastruktur, både järnväg och väg, kommer det inte att gå. Utan en kommunal planering som väger in kollektivtrafiken redan från början kommer det inte att går. Utan en utveckling av den kollektivtrafik som bedrivs på rent kommersiella villkor kommer det inte heller vara möjligt att nå de ambitiösa målen.

Läs också: Bussen måste bli viktigare än bilen i länet (vill dock påpeka att Kollektivtrafikmyndigheten inte kommer att utreda vare sig trängselavgifter eller parkeringsstrategier. Det är kommunala frågor. Inte heller blir det tåguppehåll i Järlåsa och Vänge redan från december 2012 - det är planer för framtiden) .

Inga kommentarer: