Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

tisdag, januari 24, 2012

Samarbete över länsgränserna

Dagens möte med i Strängnäs med centerpartister från Södermanland och Västmanland om kollektivtrafiken visade med all tydlighet vilka starka samband som finns mellan oss. Det handlar inte bara om att vi har stor pendling till Stockholm.

Vi har valt lite olika lösningar på hur kollektivtrafiken ska organiseras framöver, mycket beroende på att förutsättningarna ser väldigt olika ut. Det kan naturligtvis bli en utmaning att hantera de olika sätten att organisera verksamheten när vi ska samarbeta om gemensamma lösningar över länsgränserna framöver. Men samarbeta kommer vi att behöva göra.

Inga kommentarer: