Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

tisdag, januari 17, 2012

Regionsufflén blir pannkaka

Det var väl egentligen bara en fråga om när det skulle ske. Nu skedde det idag. Den tänkta ansökan om en regionbildning mellan Västmanland, Sörmland och Örebro kommer inte att lämnas in. Det fanns inte ett tillräckligt stöd i Sörmland för att landstinget skulle ställa sig bakom ansökan, utan Sörmland bestämde sig också Västmanland för att säga nej.

Detta bör ge utrymme för en nystart med ett större grepp inför 2018. Utgångspunkten bör vara att ta med hela det nuvarande sjukvårdregionen. I den bör en analys göras av vilka alternativ som finns och vad som bäst gynnar invånarna i regionen - en eller två regionkommuner (eller möjligen något annat). Analysen bör göras gemensamt. Ett liknande förslag lanserades av Centerpartiet i de berörda länen (Gemensamt Centerförslag i regionfrågan) i maj.

Kommentar från Centerpartiet i Västmanland och Centerpartiets landstingsråd i Örebro Torbjörn Ahlin.

Inga kommentarer: