Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

torsdag, mars 15, 2012

Engagerade miljömedarbetare

Landstinget i Uppsala län är ett ledande miljölandsting. Visst är de politiska riktlinjerna viktiga, men ska det hända något i verkligheten behövs också engagerade medarbetare som brinner för sina arbetsuppgifter.

Idag har jag träffat ett antal sådan engagerade medarbetare. Först har jag fått information om ett delprojekt i energiprojektet, där vi i landstinget ska spara 35 miljoner kilowatttimmar fram till och med 2014. Bland annat ska över 500 olika förslag om driftoptimering värderas och genomföras.

Jag har också varit och besökt Akademiska sjukhuset avfallsanläggning. Det kanske inte görs några tv-serier om dem som jobbar med avfall, men om inte den delen fungerar fungerar inte sjukhuset. Det arbeta som görs för att öka andelen materialåtervunnet avfall är viktigt ur miljösynpunkt, men är också en potentiell källa till intäkter för landstinget. Även här pågår ett projekt inom ramen för landstingets miljöprogram som det ska bli mycket intressant att följa.

Det intressanta med denna typ av studiebesök är att det också ger bakgrunden till det som göms bakom siffrorna i statistiken och var en del felkällor finns.

Inga kommentarer: