Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

lördag, mars 24, 2012

Nytt spadtag för Skolstaskolan

Inlägg i UNT från 1988
När jag började engagera mig politiskt i Enköping i slutet av 1980-talet var frågan om Skolstaskolans framtid stor. Moderater, socialdemokrater och folkpartister vill lägga ner skolan. Centerpartiet stred för Skolstaskolans bevarande. Det första debattinlägg från mig  som jag hitta i mitt arkiv skrev jag i september 1988. Kampen lyckades och skolan blev kvar.

När jag sedan blev aktiv skolpolitiker i Enköping var ett av de beslut som jag var med att driva fram en utbyggnad Skolstaskolan. Då, 1992, beräknades kostnaden till 6,2 miljoner kronor. Då ville moderaterna först skjuta på investeringen ett år, men till slut blev vi eniga om att genomföra utbyggnaden som planerat. För mig var beslutet viktigt eftersom det visade på att kommunen långsiktigt trodde och var beredd att satsa på Skolstaskolan. Då var det bara Folkpartiet som fortfarande framhärdade med att Skolstaskolan skulle läggas ned.

Under förra mandatperioden, då jag var ordförande i Skolnämnden,  gjordes ytterligare en satsning för att säkra Skolstaskolans framtid, genom att en förskola byggdes i anslutning till skolan. I fredags togs spadtaget för ytterligare en utbyggnad av Skolstaskolan. Det är roligt att se den utveckling som varit för Skolstaskolan under alla dessa år, och inte minst att det fortfarande är en skola med en verksamhet av mycket hög kvalitet.

Läs om spaddaget i EnaHåbo-tidningen: Skolstaskolan byggs ut för 50 miljoner
Läs mer om Skolstaskolan: http://www.enkoping.se/skolstaskolan/

Inga kommentarer: