Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

måndag, mars 05, 2012

Sysselsättningen har ökat, men ändå minskat

Statistik är intressant. Det bidrar till att ge en bild av verkligheten, men ibland behöver statistiken synas från flera håll för att se precis vilken bild av verkligheten den ger. Så är det till exempel med den diskussion som pågår just nu om hur regeringen lyckats med sysselsättningen. Vid ett besök i Enköping presenterade Fredrik Reinfeldt och Anders Borg en genomgång av förändringen i sysselsättning sedan 2006 (pdf).

Den visar att sysselsättningsgraden är ungefär samma 2011 som 2006 (någon tiondel lägre), samtidigt som sysselsättningsgraden ökat i alla åldersgrupper. Förklaringen till denna paradox är att de sysselsättningen mäts i förhållande till befolkningen 15-75 år. Eftersom de flesta över 65 år är pensionärer, är sysselsättningsgraden bland dem över 65 år betydligt lägre än bland dem 25-65 år. Det betyder enligt Borg att orsaken till att sysselsättningen inte ökat, är att en större del av befolkningen är över 65 år.

Inga kommentarer: