Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

torsdag, mars 22, 2012

Tåg, tåg och mera tåg

Slutet på mars - i kollektivtrafiksammanhang betyder det inte bara vår, utan också ett fokus på tåg. Det är nämligen dags att vända sig till Trafikverket med önskemål om när tågen ska köra och var de ska göra uppehåll.

På dagens sammanträde med Kollektivtrafiknämnden gav vi förvaltningen i uppdrag att ansöka om att få utöka tågtrafiken med Upptåget Uppsala-Tierp-Gävle. I ansökan ingår också att vi vill göra uppehåll på alla stationer på alla turer. De tåg som idag går förbi Marma och Mehedeby kommer alltså att stanna i fortsättningen.

Vi gav också i uppdrag att beställa tåglägen för en ny Upptågslinje till Sala, med uppehåll i Morgongåva och Heby. På sikt vill vi också ha fler uppehåll, i första hand i Vänge, men det fodrar ytterligar utredning och åtgärder innan det blir verklighet.

All denna utökning blir möjlig tack vare att SL kommer att börja köra pendeltågen enda till Uppsala. En betydande förbättring för alla som bor i Uppsalaområdet och arbetar i norra delen av Stockholm.

Besluten kommer förhoppningsvis att av historien ses som viktiga pusselbitar inte bara för att öka kollektivtrafikens marknadsandel, utan också för att stärka tillväxten i hela Uppsala län, ja hela regionen.

Inga kommentarer: