Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

tisdag, mars 13, 2012

Börje har rätt

Det är ingen hemlighet att vi från Centerpartiet gärna ser att det bildas nya, starka regioner. Det är en del i vår strävan att lägga besluten närmare människorna, genom att regionerna ska kunna ta beslut som idag tas av staten.

Redan idag lever en stor del av svenskarna i sådan regioner. Skåne och Västra Götaland är starka regioner med beslutskraft och mycket av detta finns faktiskt också i Stockholms län. Men i övriga Mälardalen lyckas vi inte komma överens. Tyvärr.

"Som det är nu är vi inte ense inom vår egen region. Västmanland vill exempelvis inte ha med Gävleborg och Dalarna i en region. Så går det inte att resonera", säger socialdemokraternas landstingsråd Börje Wennberg till UNT. Det är en helt rätt analys. Inför 2018 bör vi i hela sjukvårdsregionen föra en diskussion om hur den framtiden ska se ut - i praktiken om vi ska vara en eller två regioner och i så fall hur dessa regioner ska se ut. För vi behöver starka regioner också i vår del av landet - för att kunna komplettera ett starkt Stockholms län, för att kunna ta ett utvecklingsansvar - inte minst för kollektivtrafiken - och för att kunna stå starka i den internationella konkurrensen.

Inga kommentarer: