Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

torsdag, mars 29, 2012

Kollektivtrafiken blir bättre

Idag svarar jag i Enköpings-Posten på ett inlägg från Miljöpartiets Annika Forssell om vår kollektivtrafiksatsning i Uppsala län.


"Under 2012 sker en mycket kraftiga satsning på kollektivtrafiken i Uppsala län. Vi i Enköping kommer framför allt att märka detta i bättre bussar och tätare turer på de stora pendlarlinjerna. 130 nya bussar i regiontrafiken
och dubbeldäckare på linjen Uppsala-Västerås kommer också att komma oss resenärer i Enköping till godo.

Tillsammans med de satsningar som görs på förbättrad kollektivtrafik i resten av länet kommer buss och tåg i allt större utsträckning bli ett attraktivt alternativ för dem som idag pendlar med bil. När Annika Forssell och Miljöpartiet (EP 26/3)kritiserar vår satsning på kollektivtrafiken i vårt län är det ett slag i luften. Vi har ett mycket
bra utbud av trafik jämfört med liknande län och det ökar, men det innebär också att vi lägger jämförelsevis mycket skattepengar på kollektivtrafik.

Vi kommer att fortsätta satsningen på en bättre kollektivtrafik i länet och till omgivande län. Men ska vi klara denna kraftiga satsning behöver också vi som använder kollektivtrafiken betala vår del. Vi behöver också använda sunt förnuft när vi planerar trafiken. Ett sådant tydligt exempel är att buss 774 nu går gamla E18 via Hummelsta, och att UL därmed kunde spara pengar, samtidigt som Hummelstaborna fick tillbaka bra förbindelser mot Västerås."

Inga kommentarer: