Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

tisdag, januari 16, 2018

Billigare buss behövs över zongräns

Kan Dalatrafik borde UL också kunna införa en 10-kilomtersregel.

UNT uppmärksammar att det kostar rätt mycket att ta bussen från Lindbacke till Gränby centrum. I artikeln ger jag förslag till en lösning. Tänkte att jag skulle utveckla det lite mer här på bloggen.

Jag brukar ofta försvara priserna i kollektivtrafiken, vi som reser behöver betala vår del för att det ska kunna finnas en bra kollektivtafik. Bussar och tåg kostar och de som förare och den personal som jobbar på tåg och med att köra buss ska ha både lön och löneökningar.

Jag är också i stort sett nöjd med den modell vi valt i Uppsala län - ett länskort till ett rimligt pris som ger obegränsat med resor under en månad. Enklet för alla och rättvist - ett slags maxtaxa för kollektivtrafiken. För den som tycker att det är för dyrt för det behov man har finns reskassan.

Det finns dock ett problem. När det gäller enkelbiljetter, det vill säga det man köper om man reser med reskassa, har vi ett antal zoner. Inom länet finns tre: Uppsala stad, Uppsala omland och resten av länet. Sedan finns orter utanför länet och Arlanda, som är en särskild zon. Resa i en zon kostar 23 kronor och i två zoner 46 och så vidare. Effekten av detta är att resor som passerar en zongräns men inte är så långa blir relativt dyra. Det kan handla om en resa från Lindbacken till Gränby centrum eller från Ramstalund till Stenhagen.

I Dalarna har man löst detta problem genom att ha en 10 kilomtersregel.

10-kilometersregelOm din resa är maximalt 10 kilometer lång så betalar du alltid endast grundpriset för en enkelbiljett oavsett om du reser över en zongräns eller inte. (10-kilometersregeln gäller inte resor med periodkort.)
 Läs mer om Dalarnas regler här: Zoner


Från Centerpartiet och Alliansen har vi velat undersöka möjligheten av sådan lösning också i Uppsala län. När vi styrde gav vi ett uppdrag till UL att titta på hur det skulle kunna åstadkommas. Tyvärr hann UL inte ta fram ett färdigt förslag innan de rödgröna tog över och från deras sida har det inte funnits något större intresse för en sådan lösning.

Efter valet räknar jag dock med att en nu Alliansmajoritet kommer att ge UL ett förnyat uppdrag att hitta en mer rimlig lösning för korta resor över zongräns.

Inga kommentarer: