Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

tisdag, januari 23, 2018

Haveri för Socialdemokraterna i personalpolitiken

Det kom ett brev, en namninsamling, undertecknad av drygt 200 anställda vid Akademiska sjukhuset. De var missnöjda med att de inte får del av den "kompetensersättning" som sjukhusdirektören för Akademiska sjukhusets fattade beslut om den 20 december.

Jag har inte svårt att förstå deras missnöje och frustration. De känner inte att de är mindre värde att få denna kompensation än de som fått den och upplever inte att de fått rimliga förklaringar varför de inte fått del av extrapengarna.

Beslutet kom efter det att sjukhusstyrelsens ordförande på Regionstyrelsen en 19 december, dagen för sjukhusdirektörens beslut, på ett ärende som egentligen var en information lade till ett uppdrag till regiondirektören att "i det pågående utvecklingsarbetet med arbetstidsmodeller, samt i kommande löneöversyn, stärka ersättningsnivåerna till berörd personal."

Redan dagen efter tar alltså sjukhusdirektören ett beslut, vilket är ett tecken på att det knappast funnits så särskilt lång tid till överväganden. Sjukhusstyrelsens ordförande är också med och uttalar sig i den skriftliga informationen, så det är ingen tvekan om att beslutet är politiskt förankrat.

"Därför avsätter vi nu resurser för att kunna stärka ersättningarna till dessa yrkesgrupper, säger Vivianne Macdisi (S), regionråd och ordförande i sjukhusstyrelsen."

Enligt namninsamlingen
innebär beslutet att stora grupper exkluderas, bland annat alla undersköterskor, men också sjuksköterskor och undersköterskor på Akutmottagningen, Barnakuten/avd 95E, NIMA och AIMA som också arbetar på Akademiska modell 1.
Man kan naturligtvis diskutera exakt vilka grupper som ska ha tillägget, det är svårt för den som inte kan organisationen i detalj. Däremot är det inte svårt att konstatera att detta har skötts extremt dåligt och är ett exempel på ett haveri för Socialdemokraternas personalpolitik i Region Uppsala.

Inga kommentarer: