Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

torsdag, januari 11, 2018

Har Region Uppsala brutit mot lagen?

Senaste Uppdrag granskning var intressant. Inte för att de skildrade de hetska stämningar som kan uppstå vid politiska beslut, inte minst i samband med sjukvård. Det har skildrats förut, också något av SVT:s undersökande program. Då var temat bland annat neddragningarna i vården i Hälsingland och de hot som riktades mot politiker efter det. Jag har inte hittat programmet, men minns att jag fick det på VHS när jag jobbade på Hudiksvalls Tidning.

Det är bra att den delen också skildras, och det visar att alla har ett ansvar för att hålla ett samtal på en rimlig nivå, även i upprörande frågor. Jag försöker själv bidra till det när jag kan, till exempel i samband med diskussionerna att lägga ned akutjourna i Östhammar och Tierp.

Det jag reagerar på är dock något annat. Sollefteå kommun har engagerat sig för att påverka beslutet . Detta påstås i programmet vara ett brott mot kommunallagen, och detta dessutom av en professor vid Uppsala universitet. Nu är det ju inte alla som blir korrekt återgivna i denna typ av program, men i klippet verkar han inte alls så där garderande som jurister brukar vara.

En kommun har rätt stor frihet att agera. I Kommunallagen 2 Kap  1 § står följande:
"Kommuner och landsting får själva ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar." Det innebär att det är ett rätt vittomfattande område som kommunen kan ägna sig åt.


Det finns dock begränsningar. Den viktigaste i detta sammanhang återfinns i 2 § "Kommuner och landsting får inte ha hand om sådana angelägenheter som enbart staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan ska ha hand om."

Det betyder att Sollefteå kommun inte får öppna en egen BB-avdelning när landstinget stängt sin, men det betyder knappast att Sollefteå kommun inte får försöka förhindra att landstinget fattar beslut om att stänga BB-avdelningen, eller för den delen försöka övertyga dem om att öppna igen. Det är ju uppenbart att det i detta fall finns ett allmännintresse i det lokala området för det lokala sjukhuset.


Det finns vad jag vet inga prejudicerande rättsfall kring just kampanjer för sjukhus, men det finns en del annat som kan vara intressant som jämförelse. Det har till exempel funnits varit fullt tillåtet för en kommun att sponsra en golftävling med 250 000 (Regeringsrätten 1994 ref 35) med syftet att främja inflyttning och tillgodose arbetskraftsbehov. Det bör inte vara särskilt svårt att som kommun motivera engegemanget för sjukhuset med att BB på orten främjar inflyttning, framför allt av par i barnafödande ålder.

Att påverka andras beslut är en viktig del av det som en kommun gör och en viktig del i att ta tillvara "angelägenheter av allmänt intresse". Två av de viktigaste frågorna för Region Uppsala de senaste året har handlat om just sådana frågor - lokaliseringen av EU:s läkemedelsmyndighet och Regeringens beslut om att bygga fyrspår. Inget av dessa beslut ligger inom regionens kompetens - de tas av EU:s ministerråd respektive regeringen. En hel del resurser har satsats på att påverka dessa beslut, framför allt i form av tid och engagemang.

Har då Region Uppsala agerat i strid med kommunallagen i dessa fall. Jag är övertygad om att vi inte har gjort det. Att få tillstånd fyrspår och att försöka få EMA till Uppsala-Stockholmsregionen är en del i att främja utvecklingen av vår region. Och jag tror inte heller att Sollefteå kommun agerat i strid med kommunallagen när de sponsrat lite material till en demonstration till stöd för en av kommunens största arbetsplatser och en för kommuninvånarna väldigt viktig servicefunktion. Jämfört med sponsring av en golftävling tror jag faktiskt det är betydligt bättre använda pengar.

Inga kommentarer: