Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

onsdag, januari 31, 2018

Resultat av S-styre: Mindre vård till högre kostnad

Det socialdemokratiskta styret av Akademiska ger mindre vård, men högre kostnad.

Akademiska sjukhusets
årsrapport visar att Socialdemokraterna i Region Uppsala varken har kontroll på ekonomin eller på verksamheten. Akademiska sjukhuset ger mindre vård, samtidigt som underskottet jämfört med budget hamnar på hela 205 miljoner kronor. Detta är ett misslyckade för den socialdemokratiska ledningen i Region Uppsala.

Vården som ges till boende i Uppsala län minskade under 2017.


Det allvarligaste är att
Akademiska sjukhuset under 2017 gav mindre vård än 2016 (det som på ekonomspråk kallas ”produktion”). Framför allt är det vården för oss som bor i Uppsala län som minskat och är lägre än vad man räknade med. Akademiska sjukhuset köpte också mer vård från andra regioner under året och sålde mindre än vad man gjorde året innan. Dessutom utförde Akademiska sjukhuset verksamheten till en betydligt högre kostnad än budgeterat – bland annat för att utgifterna för hyrpersonal i princip fördubblats på ett år.

Problemet för Akademiska sjukhuset är inte minskade intäkter, utan ökade kostnader.
 Det är viktigt att inse att underskottet inte beror på minskade intäkter, trots en stor miss i form av felfaktureringar som fick betalas tillbaka. Sjukhusets intäkter är högre än budgeterat, problemet är att man inte klarat av att hålla kostnaderna inom budget. Det kan endera bero på att Sjukhusstyrelsen avsatte en för låg budget för Akademiska sjukhuset eller att budgeten var korrekt men Sjukhusstyrelsen inte hade tillräcklig kontroll på verksamheten under året. Oavsett så är det ett haveri för den Socialdemokratiska ledningen av Sjukhusvården i länet att länsinvånarna får mindre vård, samtidigt som de betalar en högre kostnad.


Det är tydligt att det behövs ett nytt ledarskap för sjukhusvården i Region Uppsala.

Inga kommentarer: