Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

tisdag, april 19, 2011

Inovation Akademiska

Att få goda idéer från vården att utvecklas och bli produkter och företag, kanske med världsspridning, är en del i att göra vården bättre och skapa ökat välstånd. Och det är ingen tvekan om att det finns många idéer.

Idag besökte jag Inovation Akademiska, som är Uppsala läns landstings sätt att hjälpa till att få idéer att gå från just idéer till verklighet. Ett 70-tal idéer har passerat den första gallringen och redan har några företag startat.

Spännande också att ta del av det arbete som sker med att underlätta för företag som behöver utvekcla och testa sina medicintekniska produkter.

Inga kommentarer: