Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

torsdag, april 28, 2011

Landstinget tar ansvaret för kollektivtrafiken

Landstingets kommer att ta ansvaret för hela länets kollektivtrafik. Det har Landstinget och länets kommuner kommit överens om. Bakgrunden är ny lagstiftning som ändra förutsättningarna för kollektivtrafiken på reginal nivå. Det ska finnas en kollektivtrafikmyndighet i varje län som ska ha ansvar för  att kartlägga, planera och besluta om hela kollektivtrafiken i länet. Om respektive fullmäktige ställer sig bakom överenskommelsen innebör det att landstinget blir kollektivtrafikmyndighet i vårt län. (läs pressmeddelande)

Skillanden mot idag är att det bara blir en betalare av den samhällssubventionerade kollektivtrafiken i länet. Det kommer inte längre att bli meningsfullt att diskutera om det är kommunen eller landstinget som har ansvaret för en viss linje. Men förändringen innebär också att den komersiella trafiken på ett tydligare sätt kommer in i länets kollektivtrafikplanerinsgprocess - till exempel de tåg som SJ kör eller bussar som körs av privata företag utan någon samhällssubvention.

Övertagandet innebär stora utmaningar, inte minst för att uppfylla den målsättning som finns att fördubbla kollektivtrafiken fram till 2020 (läs mer här om fördubblings målet) . Det är också en stor utmaning att få samhällsplaneringen och utbyggnad av kollektivtrafik att fungera på ett bra sätt tillsammans.

Inga kommentarer: