Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

fredag, april 01, 2011

Grattis Akuten i Enköping!

Akutmottagningen vid Enköpings lasarett är bättre än genomsnittet i landet på nästan alla punkter i den nationella patientenkäten. På nästan alla punkter får den dessutom bättre betyg än de två andra akutmottagningarna i länet som deltagit i undersökningen, Närakuten i Uppsala och Akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset. Enköping får för övrigt också bättre betyg än akutmottagningen vid Centrallasaretett i Västerås.

Betygen räknas ut genom att olika svar viktas för att sedan få fram ett sammanvägt betyg. Ju högre resultat, desto bättre. Man bör vara medveten om att olika akutmottagningar har olika uppdrag, både i Sverige och i länet. Sverige 

 Akuten i  Enköping
 

 Närakuten
 Uppsala  
 

 Akuten på
 Akademiska 

Bemötande
Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

  88

  89

  76

  86

Delaktighet
Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade?

  73

  74

  66

  68

Information
Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd?

  77

  79

  76

  72

Tillgänglighet
Hur lång tid fick du tillbringa på akutmottagningen?

  52

  47

  67

  43
Förtroende
Kände du förtroende för de läkare som du träffade?

  85

  86

  76

  84
Upplevd nytta
Anser du att dina aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosedda vid ditt besök på sjukhuset?

  82

  83

  77

  78
Rekomendera
Skulle du rekommendera den här akutmottagningen till andra?

  84

  85

  75

  83


Nu är skillnaderna ibland inte särskilt stora, och antalet som svarat på en fråga är ibland väl lågt för att kunna dra några slutsatser om skillnader mellan enhetern. Men det är ändå tydligt att akuten i Enköping klarar sig bäst i nästan alla kriterier. På en punkt får dock närakuten i Uppsala bättre betyg, och det är tillgänglighet. Det är betydligt större risk att få vänta längre på Akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset och Akutmottagningen vid Enköpings lasarett, än vid Närakuten. Inte minst på det området finns det anledning till fortsatta insatser.

Läs mer i Landstingets pressmeddelande, Sveriges kommuner och landstings pressmeddelande

Inga kommentarer: