Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

tisdag, november 08, 2011

Är Uppsala en storstad?

Är Uppsala en storstad? Det är en fråga som tydligen tycks uppta en del av uppsalaborna rätt mycket. De drömmer om att vara storstad. Enligt någon statistiskt definition har en storstadskommun över 200 000 invånare - och där är Uppsala snart och förbereeer sig för firandet. Tyvärr kan det vara så att organisationen Sveriges kommuner och landsting om något år ändrar definitionen till 250 000 invånare, och då åker Uppsala bort från listan igen.

Den stora frågan är dock om Uppsala verkligen är och känns som en storstad. Det enkla svaret på den frågan är nej- Uppsala är en stor stad, men det är ingen storstad. Om man ser till hela kommunen är den helt enkelt inte tillräckligt urbaniserad. Ett sätt att illustrera detta är att titta på hur stor andel av befolkningen som bor i tätort i våra fyra största kommuner:

Stockholm99,9%
Göteborg98,8%
Malmö99,5%
Uppsala87,3%

Det är alltså ganska uppenbart att Uppsala har en helt annan karraktär än de övriga tre städerna. För mig är detta inte någon nackdel. Tvärtom anser jag att det är bra att Uppsala stad har en stark och växande landsbygd som omger den och mängder av mindre och medelstora tätorter som frodas.

Inga kommentarer: