Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

torsdag, november 03, 2011

Miljöpartiet hotar kollektivtrafiken

Vi gör nu en satsning på kollektivtrafiken i länet. Vi gör det genom en kraftig förstärkning både av de pengar som landstingets skattebetalare lägger in och genom att under nästa år höja priserna något inom kollektivtrafiken. De resurser som vi på det sättet får ihop är nödvändiga för att få tillstånd de förbättringar som jag tror i stort sett alla inser krävs i kollektivtrafiken - bekvämare bussar till Enköping, ny stomlinje i Uppsala och fler tåg till Gävle - bland mycket annat.

Därför är jag förvånad över att Miljöpartiet i landstinget vill ge kollektivtrafiken betydligt mindre resurser. De säger nej till den prishöjning som ger nästan 55 miljoner kronor i ökade intäkter, men skjuter bara till 25 miljoner i ökad skattefinansiering. Det är i varje fall den enda tolkning jag kan göra efter att ha läst deras pressmeddelande och deras i och för sig tunna alternativ till majoritetens budget.

Det finns ingen beskrivning av var de saknade ca 30 miljonerna ska tas - är det linjer som ska läggas ned eller andra försämringar som ska göras? Jag har faktiskt svårt att ens se att så stora neddragningar är möjliga att göra i kollektivtrafiken nästa år.

Jag har alltid sett Miljöpartiet som en allierad för en förbättrad kollektivtrafik. Men att bygga luftslott av löften, utan en realistisk finansiering för inte framåt. Med sitt förslag om neddragningar med 30 miljoner riskerar de dessutom att försvåra för all som arbetar för att kollektivtrafiken ska få mer resurser under kommande år.

Läs mer: Miljöpartiets budgetalternativ (pdf)

3 kommentarer:

Niclas Malmberg sa...

Gissar att Johan Örjes som kollektivtrafiksnämndsordförande känner viss desperation över att alliansen inte anslår tillräckligt med resurser till kollektivtrafiknämnden, och att det är därför han försöker blanda bort begreppen. Miljöpartiets budgetförslag till landstingsfullmäktige rymmer 25 mkr mer till kollektivtrafiken än vad alliansens budgetförslag gör. Genom denna förstärkning behöver vi inte dra in linjer eller genomföra drastiska prishöjningar. När alliansen drar in linjer och samtidigt chockhöjer priserna med 10 % riskerar man att tappa kollektivtrafikresenärer, och därmed tappa ytterligare intäkter. Om Johan Örjes istället vill utveckla kollektivtrafiken - och det tror jag att han vill - ska han naturligtvis stödja Miljöpartiets förslag till förstärkt budget i landstingsfullmäktige, och inte kritisera MP:s landstingsgrupp för att stärka kollektivtrafiknämndens budget.

Johan Örjes sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Johan Örjes sa...

Miljöpartiet ger 30 miljoner mindre att köra tåg och bussar för i sitt budgetförslag. Det framgår tydligt på sidan 9 i Miljöpartiets altrernativa budget.

Genom prisjustreringen tillförs Kollektivtrafiken ca 55 miljoner kronor. Det säger MP nej till. Det betyder -55 miljoner kronor till Kollektivtrafiken.

Men i sitt budgetförslag tillför man 25 miljoner i ytterligare skattesubventioner.

Sammantaget betyder det -55 +25=-30.

Det vill säga mindre pengar till kollektivtrafiken med MPs politik.