Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

tisdag, november 01, 2011

Fördubbla kollektivtrafiken

På UNT:s debattsida redovisar vi tankar för framtidens kollektivtrafik i länet.


Idag gör vi från alliansgruppen i kollektivtrafiknämnden något av en programförklaring på UNT:s debattsida. Vi vill redovisa hur vi ser på kollektivtrafiken i Uppsala län i framtiden. De stora satsningar vi vill se, men också tankar kring hur det hela ska finansieras. Vi har dock inte själva satt rubriken - men den är sann. Ska vi klara av den utbyggnad av kollektivtrafiken och med den kvalitet som medborgarna förväntar sig, behöver en del av de ökade resurserna komma från oss som reser.

Några citat från debattartikel:

Kollektivtrafiken behövs för länets tillväxt. Många som bor i Uppsala och omkringliggande kommuner är beroende av väl fungerande pendlingsmöjligheter till bland annat Stockholm, Sala och Gävle. Uppsala läns näringsliv och förvaltningar är beroende av bra tåg- och busstrafik för att anställda ska kunna komma till sin arbetsplats.

Vi skriver också att vi måste "vara tydliga med att det är bilen som är konkurrenten. Det finns ingen samhällsvinst med att människor ställer cykeln och tar bussen, eller hoppar på bussen några hållplatser i stället för att gå".

Med vår inlägg markerar jag, Fredrik Ahlstedt (M), Robert Lemming (FP)och Petra Karlå (KD) att alliansen i landstinget har fortsatt höga ambitioner för kollektivtrafiken:

När vi från landstinget vid årsskiftet tar över hela ansvaret för kollektivtrafiken, fortsätter vi arbetet med att fördubbla antalet kollektivtrafikresor i länet fram till 2020.


Läs hela debattartikeln: Höjt pris nödvändigt 

Inga kommentarer: