Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

fredag, april 13, 2012

Kollektivtrafiklyft för Uppsala län

Intervjuad av radion
Idag presenterade vi inriktningen i landstingets budget för de närmaste åren. En gemensam budget som fyra allianspartier står bakom och som därmed har stöd av en majoritet i landstingsfullmäktige. Det är massiva satsningar som görs för att komma tillrätta med de problem som vi fortfarande ser i vårt landsting: för långa väntetider i vården, behov av bättre vård och omsorg för de svårast sjuka och ökat behov av kollektivtrafik för tillväxt och miljö. Dessa utmaningar ska vi lösa samtidigt som ekonomin är kärv.

Som centerpartist, miljövän och ordförande i kollektivtrafiknämnden är det roligt att konstatera att vi gör en historisk satsning på kollektivtrafik under 2013. Med vår budget finansierar vi ett kollektivtrafiklyft för Uppsala län.
  • Betydligt bättre komfort och säkerhet i regionbussarna. Införs redan juni 2012, men kostnaden kommer på helår 2013. Även bättre turtäthet och tillgänglighet.
  • Tätare trafik med Upptåget Uppsala-Tierp (halvtimmestrafik) och Uppsala-Gävle (timmestrafik).
  • SL:s pendeltåg direkt från Uppsala till Älvsjö via bland annat Arlanda, Helenelund (Kista) och Stockholm C.
  • Upptåg Uppsala-Morgongåva-Heby-Sala 12 turer per dag vardagar.
Detta är en satsning som kostar och vi ökar landstingets utgifter för kollektivtrafiken med nästan 200 miljoner kronor 2013 jämfört med 2012. När vi ber skattebetalarna om att lägga in så pass mycket mer pengar, är det naturligt att också biljettpriserna åtminstone höjd i nivå med den allmänna prisutvecklingen.


Den största satsningen sker på hälso- och sjukvården. Vi tryggar sjukvårdens finansiering samtidigt som vi genomför nödvändiga kvalitetsförbättringar. Det handlar om att få en bättre matchning mellan beställning av vård och människors behov, och det handlar om att människor får vård i rätt tid.

Som centerpartist är det extra roligt att se att budgeten kommer att göra att det går att genomföra satsningar på mellanvårdsplatser i samverkan med länet kommuner. Det är en satsning som verkligen behövs och som var en viktig punkt i Centerpartiets landstingspolitiska program inför valet.

Ansvar för ekonomin är ett kännetecken för Centerpartiet. Så också i landstinget i Uppsala län. Det är därför självklart att vi lägger fram en budget som ger förutsättningar för god ekonomisk hushållning. Det innebär att det inte bara ska gå jämt ut på sista raden, utan att det också ska finnas marginaler och möjlighet att göra avsättningar till eget kapital. Som politiker måste man göra prioriteringar. Ofta handlar det om att avstå från att göra satsningar eller till och med genomföra besparingar för att få en ekonomi i balans. Ibland kommer man dock till en punkt där detta inte är möjligt. Då måste man också vara beredd att ta de tuffa, men nödvändiga, beslutet att höja skatten. Vi kom till den punkten i landstinget i år. Vi lägger därför ett förslag om en höjning av  landstingskatten med 30 öre. Men väljarna kan vara säkra på att det är ett beslut som tagits efter mycken vånda och mycket räknande. Ska vi ta viktiga steg för att lösa de problem som länets invånare beskriver för oss, är det en nödvändig skattehöjning.

Inga kommentarer: