Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

lördag, april 14, 2012

Regeringen lyfter biodrivmedel

Det är bra att regeringen nu är överens om att regeringen tar ytterligare steg för att att skapa en fossilbränslefri fordonspark. Genom förslaget att öka inblandningen av etanol i bensin och FAME, som Anna-Karin Hatt och Anders Borg presenterar på Svenska Dagbladets debattsida (Kvotplikt för biobränslen införs) minskar belastningen på miljön.

Det behövs dock också långsiktiga besked om hur bilar det blir för skattebefrielsen för biobränslen i övrigt. Skattebefrielsen löper ut efter 2013 och i god tid innan måste regeringen presentera hur "höginblandade biodrivmedel (till exempel E85) och biodrivmedel som helt saknar fossila inslag ges fortsatt goda förutsättningar och konkurrensvillkor" som ministrarna skriver om i artikeln.

Läs mer på Anna-Karin Hatts blogg:

Inga kommentarer: