Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

torsdag, april 12, 2012

Utveckla vårdvalet!

Rolf , Ove och övriga Centergruppen diskuterar 
vårdval med Anders W Jonsson.


I onsdags hade vi avsatt tid för ideologisk diskussion på Centerpartiets landstingsgrupps gruppmöte. Utgångspunkten var hur vi ska förbättra vården och öka patienternas makt. Temat var vårdval i specialistvården. Med hjälp av bland andra Centerpartiets vice ordförande Anders W Jonsson fick vi hela gruppen möjlighet att diskutera och vrida och vända på frågan.

Det är ingen tvekan om att vårdvalet inom primärvården har varit en stor succé. Erfarenheterna visar också att vårdval inom specialistvård ger positiva effekter. Samtidigt finns det en hel del frågor som behöver lösas, inte minst kring utbildning och forskning.

Det är också viktigt att fundera över hur vårdvalet anpassas till patienten, så att det blir en bra helhetslösning. Det finns idag lite olika idéer och lite olika inriktningar på hur ett utvidgad vårdval ska utformas. Att vårdval är bra råder det ingen tvekan om, men hur vårdvalet ska utformas för att passa invånarna i vård län bäst är en annan fråga.

Inga kommentarer: