Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

måndag, september 06, 2010

Lars Ohlys pumplag

Lars Ohlys bröstpumpsuttalande kan naturligtvis beskrivas som mindre smart, som tydligen Mona Sahlin ska ha sagt. Men det är också en tydlig illustration till varför vänsterpartiernas förslag om att begränsa möjligheten att överföra föräldraledighetsdagar är så dåligt.

För vissa går det säkert alldeles utmärkt med bröstpump, för andra fungerar inte det. En del kanske inte ens vill. Människor är individer, familjer är olika. Det går inte att tvinga in alla i en form. Föräldraförsäkringen är redan idag individuell - vardera föräldern har lika många dagar. Vad vänsterpartierna vill är att ytterligare begränsa möjligheten att fördela dagarna så att det passar familjen bäst.

Då får det också konsekvenser som blev så tydliga i Ohlys uttalande. Det blir ett slags ny "pumplag". Om modern inte vill använda bröstpump får barnet vara utan modersmjölk. För många kanske detta inte är något större problem, men det finns naturligtvis tusentals olika familjer som vill ta sina beslut.  Varför kan de inte bara få göra det, varför ska de rödgröna alltid krångla till och styra in i minsta detalj.

Inga kommentarer: