Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

tisdag, mars 15, 2011

Tillväxtfrågan i Centern

 Riksdagsledamot Emil Källström ledde tillväxtdiskussionen.

En av de grupper som partisstyrelsen tillsatt inför stämman i Åre handlar om hur vi ska skapa tillväxt i hela landet.Igår kväll hade vi en diskussion om detta i Uppsala under ledning av Emil Källström.

Även Anna-Lena Holmström från Svenskt Näringsliv deltog och gav den organisationens bild av vad som behöver göras som ett inspel i diskussionen.

I den efterföljande diskussionen var det väldigt många frågor som var uppe, men framför allt infrastruktur och utbildning. Infrastruktur i form av möjligheter att resa och pendla, men också tillgång till datakommunikation av tillräcklig kvalitet för företag i hela landet. Utbildning handlade till exempel om att öka genomströmningen i universitet och högskolor, bättre koppling mellan akademi och näringsliv och elevernas matematikkunskpaer.

Inga kommentarer: