Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

måndag, mars 21, 2011

Tåget ska stanna i Vänge

L%C3%A4ttare%20att%20pendla%20till%20och%20fr%C3%A5n%20Sala

Idag har vi i landstingsstyrelsen yttrat oss över förslaget till upprustning av Dalabanan. Satsningen är viktig, inte minst för den regionala tågtrafiken. Det handlar nämligen inte bara om att få ordning på tågtrafiken mellan Stockholm och Dalarna, utan också att få tillstånd en ordentlig tågtrafik mellan Uppsala och Sala, på sikt med stopp inte bara i Morgongåva och Heby, utan också i Vänge, Järlåsa och så småningom Uppsala norra.


I Landstingets yttrande betonar vi just betydelsen av den regionala tågtrafiken. På sikt handlar det om att knyta samman Sverige fjärde och femte stad - Uppsala och Västerås - med en fungerande,snabb och miljövänlig, kollektivtrafik. I ett första skede handlar det om att få till regelbunden Upptågstrafik mellan Uppsala och Sala.

Läs också Erik Weimans inlägg: På bestämda tider

Inga kommentarer: