Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

onsdag, mars 23, 2011

Museum på nätetEn del av landstingets kulturverksamhet är Upplandsmuseet, beläget mitt i Uppsala. Men Upplandsmuseet är mycket mer än en byggnad och utställningar, inte minst bedriver man en rätt omfattande arkeologisk verksamhet.

Roligt är också det arbete som man bedriver med att göra samlingarna tillgängliga för alla över hela världen genom Digitalt Museum. Kul också med alla bilder från Uppsala-Bild som museet har fått ta hand om.

Det är också bra att Upplandsmuseet tar sitt ansvar som en länsinstutition och har verksamhet i hela länet, till exempel den utställning och de aktiviteter man just nu har i Enköping om det flyktingläger som fanns på Fagerudd.

Inga kommentarer: