Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

onsdag, mars 30, 2011

Personaltäthet i förskolan - maxtaxan del av problemet

Personaltätheten i förskolan är inte lägre nu än 2004 (statistik från Skolverket).

Skolverket går ut med statistik som påstår att barngrupperna inom förskolan blivit större de senaste åren. Det är sant,om man bara jämför med 2006. Men 2006 är också det år som hade den absolut högsta personaltätheten under den tid som Skolverket presenterar i sin databas.

Personaltätheten i den svenska förskolan 2010 var lika hög som 2003 och 2004. Det är knappast någon kraftig försämring av personaltätheten som det handlar om. En viktig förklaring till den minskade personaltätheten är antagligen att det helt enkelt är fler barn som ska ha plats i förskolan och kommunerna anstränger sig för att ge alla plats.

Ett annat problem är att maxtaxan inte höjs. Det betyder att det blir mindre resurser till förskolan än om maxtaxan hade varit inflationsjusterad. Det innebär naturligtvis en press på kostnaderna i förskolan, vilket i praktiken betyder mindre utrymme att anställa.

När det handlar om Enköping kan jag konstatera att grupperna i förskolan inte bara är mindre än genomsnittet i landet (5,2 jämfört med 5,4 barn per vuxen), utan dessutom minskat jämfört med 2009.

Se SVT:s inslag här:

2 kommentarer:

Magnus Ahlkvist sa...

Du blandar ihop barngruppernas storlek och personaltäthet. Båda siffrorna är viktiga men av olika skäl. Att man vill ha en hög personaltäthet är ganska självförklarande. Ju fler vuxna i förskolan, desto större chans att barnen blir sedda och bekräftade.

Att barngrupperna dessutom inte ska vara alltför stora är viktigt av en annan orsak. För framförallt små barn, men även för en del lite större barn, är små barngrupper viktigt. Många barn har ett behov av att veta vad som händer i gruppen, ätt hålla koll på vad de andra gör, eller åtminstone vilka de andra barnen är. Ju större grupp, desto svårare blir det och desto större är risken för otrygghet i barngruppen.

Det är för övrigt rimligt att jämföra med det bästa året i förskolan. Att man når upp till en topp (som fortfarande iofs inte når till målet om 5 personal per barn) och sen tappar mark igen, är ett intressant fenomen.

Magnus Ahlkvist sa...

Vad ryms förresten i siffran "Antal inskrivna barn per årsarbetare"? I Enköping får barn till föräldralediga och arbetslösa gå 15 timmar i veckan. I många andra kommuner får barnen gå 30 timmar i veckan. Beräkning av personaltäthet förutsätter ju att man jämför på samma sätt, och då borde man ju jämföra totala antalet barntimmar, inte bara antalet inskrivna barn.