Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

onsdag, mars 02, 2011

Utrymme för fler privata vårdcentraler

Stockholm och Västmanland har klart högst andel listade hos privata entreprenörer.

Via Anders W Johnson har jag fått del av statistik om hur stor del av primärvården som bedrivs av entreprenörer i de olika landstingen. Den visar att vi i Landstinget i Uppsala län långt ifrån har nått toppen. Av vår befolkning är det 30,83 procent som är listade på en privat vårdcentral, det är marginellt större andel än i det landsting som ligger norr om oss (Gävleborg 30,75%)) och betydligt lägre andel än det landsting som ligger väster om oss (Västmanland 54,07%) och sydöst (Stockholm 55,69%). I nordväst är det dock fortfarande landstingsdrift som gäller - i Dalarna är det bara 5,46 procent av befolkningen som är listade på vårdcentraler som bedrivs i privat regi.

Det är alltså ingen tvekan om att det finns utrymme för fler entreprenörer när det gäller denna del av vården i vårt län. Jämfört med andra län är det inte särskilt stor andel av primärvården som är i privat regi - snarare tvärtom.

Inga kommentarer: