Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

lördag, september 08, 2012

Bredbandssatsning för landsbygdenRegeringens satsning på
en miljard till utbyggnad av bredband på landsbygden är en viktig framgång för Centerpartiet i regeringen. Jag har själv hört om behovet, inte minst när jag träffat företagare på landsbygden. Satsningen presenterades i torsdags och idag skriver jag om den i en insändare i Enköping-Posten.

Hela texten finns här:

Bredband för tillväxt på landsbygden

Det är många av dem som bor på landsbygden, också relativt nära större städer, som saknar möjlighet till fungerande och stabil internetuppkoppling. Det är inte acceptabelt. Vare sig det gäller möjligheter att läsa sin sjukjournal hemifrån, skicka rapporter till Jordbruksverket eller delta i distansutbildningar är en fungerande och stabil internetuppkoppling nödvändig. Därför måste det finnas en väl utbyggd infrastruktur för bredband också på landsbygden.

Centerpartiet har länge drivit frågan om utbyggnad av bredband och digital allemansrätt. Regeringen har också satt upp mål kring bredband i världsklass. I Sverige ska minst 90 procent av hushållen och företagen ha tillgång till bredband med en hastighet på 100 Mbit/s senast 2020. I det förslag till regional utvecklingsstrategi för Uppsala län som nu diskuteras i vårt län är detta också en viktig punkt. Det mål som anges i den regionala utvecklingsstrategin för vårt län är att minst 90 procent av alla hushåll och verksamheter också på landsbygden ha tillgång till så snabb bredbandsuppkopp­ling. 

Mål är en sak. Men det behövs också åtgärder. Även för den som tror på marknadsekonomin är det klart att det inte går att helt förlita sig på kommersiella krafter för att åstadkomma en tillräcklig bredbandsutbyggnad i hela vårt län.. Det behövs att också samhället hjälper till. På många håll går också människor samman i byalag och föreningar för att engagera sig i bredbandsutbyggnad. Men det behövs också statliga insatser och stöd. I 2012 år budget satsade regeringen 495 miljoner kronor under tre år på utbyggnad av bredband på landsbygden. 

För Centerpartiet har det varit tydligt att detta inte varit tillräckligt. Beskedet att regeringen nu kommer att satsa ytterligare 600 miljoner kronor på att bygga ut IT-infrastrukturen visar att med Centerpartiet i regeringen kommer det att bli satsningar för att stärka förutsättningarna för hållbar tillväxt också på landsbygden. 

Johan Örjes (C)

Inga kommentarer: