Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

fredag, september 21, 2012

Ohederligt av Gardfjell?

Maria Gardfjell (MP) kallar det i Sveriges Televisions lokala nyheter för "avtalsbrott" och "djupt ohederligt av landstinget" när vi fattar beslut helt i enlighet med det avtal som landstinget slutit med kommunerna i samband med övertagandet av kollektivtrafiken. Frågan är om hon är en politiker som uttalar sig snabbt och svepande utan att ha koll eller om hon har koll och är ohederlig.

I det avtal som Gardfjell hänvisar till (Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Uppsala län) står det följande: "Resandet med kollektivtrafiken i Uppsala län ska öka. Målet är en höjd 
marknadsandel och ett fördubblat resande till år 2020 jämfört med 2006."

I det trafikförsörjningsprogram som Maria Gardfjell menar bryter mot avtalet står det på sidan 16: "Resandet med kollektivtrafik ska vara dubbelt så stort 2020 som 2006. Kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet ska kontinuerligt öka" .

Skillnaden är alltså att medan avtalet bara innehåller att marknadsandelen ska öka, så skriver vi att marknadsandelen ska öka kontinuerligt. Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är alltså, åtminstone vid en bokstavstolkning, mer ambitiöst än avtalet. Att påstå att våra ambitioner skulle vara lägre än de som anges i avtalet är faktiskt inte sant.

Alla kan göra fel, och jag utgår från att Maria Gardfjell snabbt tar tillbaka anklagelserna om "avtalsbrott" när hon läser på och inser att vi från landstinget  på denna punkt uppfyllt det som står i avtalet med råge.

Inga kommentarer: