Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

tisdag, september 25, 2012

Viktigt tågbesked - Mälarbanan tidigareläggs

I samband med att årets budgetproposition presenterades gav infrastruktuminister Catharina Elmsäter-Svärd ett viktig förhandbesked för Uppsala län. Eftersom besked gavs i Västerås har det faktiskt inte uppmärksammats särskilt mycket i vårt län - trots att det har stor betydelse för både Enköping och Håbo.

I Västerås berättade infrastrukturministern att den andra delen av Mälarbanansutbyggnad kommer att tidigarläggas jämfört med tidigare planer. Det är ett väldigt viktig besked för länet. Förutsättningen för att den Citybana, som vi varit med och finansierat, ska kunna innebära någon bättre trafik är att också hela Mälarbanan byggs färdig.

Den första delen av Mälarbanan, Barkarby-Kallhäll, är på gång, även om detaljplanen just nu är överklagad. Att den delen byggs innebär vissa förbättringar för pendeltågstrafiken (bra för Bålsta), men gör inte att det går att köra fler regionaltåg till Stockholm.

För den andra delen av Mälarbanan, Tomteboda-Barkarby, finns det idag inget beslut om byggstart. I den nationella plan som regeringen beslutat för perioden 2010–2021 finns pengar avsatta för att börja bygga sträckan Tomteboda–Barkarby först år 2019–2021.

Det besked som infrastruktuminister Catharina Elmsäter-Svärd gav i Västerås var enligt VLT att regeringen kommer att uppdra till Trafikverket att tidigarelägga bygget mellan Tomteboda och Barkarby. Infrastrukturministern sa också enligt VLT att hon trodde att Mälarbanan har full kapacitet om 10 år.

Det finns naturligtvis ytterligare delar som behöver komma på plats och det riktiga beskeden kommer i infrastrukturpropositionen - men den tjuvtitt som Elmsäter-Svärd gav av den kommande propositionen när hon var i Västerås är lovande.
Inga kommentarer: