Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

onsdag, september 19, 2012

Hållbara kollektivtrafik

Idag skriver vi från alliansen (och ja, Petra Karlå från KD har också undetecknat, vilket framgår av webbversionen men tyvärr inte i dagens tidning) i Kollektivtrafiknämnden om det nya trafikförsörjningsprogram som nämnden ska besluta om imorgon. Det är det första programmet enligt den nya kollektivtrafiklagen och syftet är, som vi skriver att "skapa ett sammanhållet kollektivtrafiksystem i vårt län och med angränsande län som bidrar till ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle".

Läs hela debattartikeln här: Fler ska välja tåg eller buss
Inga kommentarer: