Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

torsdag, april 01, 2010

Imponerande satsning av regeringen

Regeringens satsning på infrastruktur är imponerande - dessutom är det en satsning som det finns täckning för i ekonomin, till skillnad mot de planer som den tidigare regeringen lade fram och där det saknades mellan 60 och 100 miljarder kronor!


Se infrastrukturminister Åsa Torstensson presentera infrastruktursatsningarna.

För Enköping finns det flera betydelsefulla delar, det handlar till exempel om att E18 blir motorväg hela vägen till Västerås och inte minst den stora satsningen på drift och underhåll av vägar och järnvägar, något som tidigare socialdemokratiska regeringar kraftigt försummat. Inte minst vinterns tågproblem har visat att det är en satsning som behövs.

När det gäller investeringarna finns det också en tydlig politiks profil, där den största delen går till spårtrafik. En annan viktig prioritering är att det nu kommer att satsas en miljard kronor per år på de enskidla vägarna - oerhört viktig besked.

Slussen i Södertälje är naturligtvis av störst betydelse för hamnarna i Västerås och Köping, som får möjlighet att ta emot större fartyg. Det har dock också betydelse för Enköping eftersom det ökar möjligheten att tappa vatten ur Mälaren och därmed minska risken för översvämningar

Andra som bloggat om detta: Jonny LundinMattias Larsson, Christer Jonsson, Annie Johansson.

Mer information om satsningarna i Uppsala län finns här (pdf från regeringens hemsida): Uppsala län

Inga kommentarer: