Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

torsdag, april 15, 2010

Dag i skolans tecken

Idag var det en dag helt i skolans tecken. Började med verksamhetsbesök i Korsängens rektorsområde med besök på skolan och Fannalunds förskola. Väldigt trevlig med en bra presentation av verksamheten och en god och trevlig lunch tillsammans med barnen. Förskolan har syskongrupper med barn i åldrarna 1-5 år och det verkar fungera väldigt bra. Två föräldrar hade lyckats ta sig tid och vi fick många intressanta diskussioner som inte bara handlade om förskolan. Den fråga som vi diskuterade mest var hur den kontakt som finns mellan förskolans personal och föräldrarna ska kunna leva vidare också inom skolan.

Det kändes också att Korsängsskolan är är på gång att utvecklas.med satsningen på International science och en hälsofrämjande skola. Korsängsskolan är en skola som fått känna av konkurrens. Jag är övertygad om att det bidragit till skolans utveckling och nu verkar skolan åter locka elever.

Innan vi hade nämndsammanträde
hade vi ett kort arbetsustkott där vi slog fast vilka fem kandidater pedagogiskt pris som går vidare till juryn. Det har varit ett svårt jobb att välja ut de fem och nu vidtarjuryns arbete med att sålla fram en vinnare. Vilka de fem är - det offentligörs på måndag!


Sedan var det nämndsammanträde (länk till handlingar) där vi bland annat fastställde underlag inför budget 2011 och fick ekonomisk rapport för första kvartalet. Vi fick också en betygsprognos. Betygprognos är något som vi införde under denna mandatperiod. Det innebär att rektorer och skolledare lämnar en prognos på hur många som riskerar att inte bli godkända (speciellt i matematik, engelska och svenska). I år visade det sig varför vi behöver denna typ av prognoser - en del av siffrorna ser inte alls bra ut. Men eftersom vi får signalen nu, finns det fortfarande chans att agera. Skolchefen fick i uppdrag att till nästa arbetsutskott presenteras vad som görs med anledning av prognosen. Då finns också möjlighet att följa upp om läget förbättrats av de lovskolor som genomfördes på påsklovet.


På kvällen var det besök på Fjärdhundra Hem & Skolas årsmöte. Ett riktigt roligt och inspirerande möte, även om Fjärdhundraskolan på grund av befolkningsutvecklingen i Fjärdhundra har problem med antalet elever. Samtidigt är det en skola som har mycket positivt, bland det som lyftes fram var att skolans resultat står sig även när eleverna kommer till gymnasiet. Hörde också talas om språkundervisning med hjälp av bloggar - ska bli intressant att få höra mer om vid nästa verksamhetsbesök.

Utmaningen för Fjärdhundraskolan är att få organisationen att fungera med det antal elever man har de närmast åren. Det påminner en del om de problem som jag känner igen från min tid i Hälsingland och jag är därför glad att det pågår ett arbete med att leta erfarenheter och inspiration från andra skolor i likande situation i Ljusdal. Förhoppningsvis kan det ge inspiration för att komma vidare.

På sikt finns det dock bara en lösning -utveckla Fjärdhundrabygden så att fler barnfamiljer vill flytta dit! Många idéer fanns det, och kanske Claes Eningsjös gränslösa visionerande kan sätta något spår så småningom.

Inga kommentarer: