Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

lördag, april 10, 2010

Starkt stöd för kronan

Det finns en stark majoritet för att behålla kronan och den självständiga penningpolitiken hos det svenska folket. Enligt en undersökning som banken SEB beställt från Demoskop skulle 55 procent rösta nej till en euro-anslutning, 37 procent ja. Detta tyder på en tydlig majoritet för kronan hos svenska folket och ett svagt stöd för euron.

Det starka stödet för kronan är egentligen inte så konstigt. Erfarenheterna hittills från den ekonomiska krisen visar att strategin med en självständig penningpolitik verkar vara framgångsrik. Dessutom har krisen på ett övertydligt sätt visat på svagheterna med eurosystemet. Ingen, varken Sverige eller euroländerna, skulle ha tjänat på om också Sverige idag haft en penningpolitik styrd från Frankfurt.

Det här är en fråga som Centerpartiet borde lyfta tydligare. Partiet är det enda alliansparti som försvarade kronan i folkomröstningen. Tyvärr är man alltför tystlåten idag. Ett glädjande undantag var på distriktsordförande och ombudsmanna konferensen då vi från en i Rosenbadsgänget fick en klar och tydlig genomgång av vilka fördelar folkomröstningsresultatet medfört för Sverige.

Maud Olofsson har dock visat lite tecken på en tydligare profil, bland annat när hon markerat mot kraven på en ny folkomröstning. "Om vi kommer fram till att det är bra för Sverige att stå utanför euron är det rätt meningslöst att ha en folkomröstning", påpekade Maud Olofsson i en artikel i Sydsvenskan i början av april. Där hänvisade hon också till vad som sagts i folkomröstningsdebatten:
Minns min argumentering inför den förra folkomröstningen: Ska vi ha en gemensam valuta måste alla hålla sig till regelverket. Det är ju uppenbart att euroländerna inte har gjort det nu.
Centerpartiet har en saklig och pragmatisk inställning till valutafrågan. Vi ska ha en egen penningpolitik för att det är det som är säkrast inför framtiden. Det till skillnad mot till exempel folkpartiet som har vad som beskrivits som en "religiös" inställning till eurofrågan.

Andra som bloggat och skrivit om euron: Håkan Larsson, Stefan Bergström, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet


Fakta om undersökningen: Demoskops och SEBs undersökning genomförs månatligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig på ca 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten som genomfördes under perioden 31 mars till den 7 april 2010.
Felmarginalen anges inte i pressmeddelandet, men kan uppskattas till runt 3 procent för båda skattningarna.

Inga kommentarer: