Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

tisdag, maj 18, 2010

Grattis Catharina Tjernberg!

På kvällens kommunfullmäktigemöte hade jag den stora glädjen att få dela ut Enköpings kommuns första pedagogiska pris. Pristagaren - Catharina Tjernberg - ar mycket väl motiverad och har med sitt arbete bidragit till att förbättra språkutvecklingen i hela Enköpings kommun.

Jag citerar ur prismotiveringen:


Redan för tio år sedan startade hon Språkbron tillsammans med logopeden Ingrid Wikström. Språkbron har till uppgift att fånga upp elever som visar tecken för att utveckla läs- och skrivsvårigheter samt att arbeta så att alla elever får goda möjligheter att lyckas med sin språk-, läs- och skrivutveckling genom ett förebyggande språkutvecklande arbetssätt. Arbetet har varit så framgångsrikt att screeningen nu görs i kommunens samtliga skolor. 
I dag har hon en delad tjänst, dels som doktorand på Forskarskolan i läs- och skrivutveckling vid Stockholms universitet och dels som lärare på Örsundsbroskolan där hon även bedriver sin forskning.

Catharina Tjernberg är en representant för alla de duktiga människor som arbetar i Enköpings förskolor och grundskolor.

Inga kommentarer: