Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

onsdag, maj 19, 2010

Ett första steg på rätt väg

Det är kul att det går att påverka i politiken, även på landstingsnivå. När vi i Centerpartiet på distriktsstämman ställde krav på akut vård dygnet runt också i södra länsdelen var det ett viktigt beslut.

Idag tog majoriteten i Uppsala läns landsting ett första steg på vägen att ge också medborgarna i södra länsdelen rätt till akut vård dygnet runt. Jag har fått överenskommelsen om ett uppdrag till landstingsdirektören presenterad muntligt för mig (och den är betydligt bättre formulerad än det pressmeddelande som gått ut) . Sedan kan man alltid ha synpunkter på enskilda formuleringar, men i grunden är överenskommelsen ett första steg i rätt riktning.

Verkligheten har naturligtvis gjort beslutet lättare. När det visar sig att nettokostnaderna blivit högre samtidigt som belastningen på akuten i Uppsala ökat på grund av nattstängningen, så är det lätt att inse att det behövs justeringar.

Jag utgår från att landstingsdirektören kommer att presentera ett förslag som är optimalt för både verksamhet och ekonomi. Det handlar inte minst om att klarar av så mycket som möjligt ute i länsdelarna, så att belastningen på akutmottagningen på Akademiska sjukhuset kan begränsas. Det skulle förvåna om inte en återöppning av akuten i det läget är ett mycket attraktivt alternativ av alla.

2 kommentarer:

Magnus Ahlkvist sa...

Anders Wahlberg från Enköping "blev sjuk" när beslutet om nattstängning av akuten skulle fattas. Centerpartiets landstingsråd Rolf Edlund röstade gladeligen för en stängning av nattakuten.

KD i Enköping tycks ha tagit ställning mot en nattstängning. Men Kristdemokraten Bo Reinholdsson gjorde ingen protokollsanteckning om att han var emot nattstängningen när Landstingsstyrelsen fattade beslut. Tvärtom, Bo Reinholdsson deltog som representant för Landstinget och Alliansen på presskonferensen där nattstängningen presenterades.

Folkpartiet i Enköping annonserar i diverse trycksaker om att FP i Enköping vill ha en dygnetrunt-öppen akut. Men även Sigbritt Dahlberg, ordförande för Länsdelsberedningen Enköping-Håbo, försvarade stängningen på ovan nämnda presskonferens.

Moderaterna i Enköping tog genast avstånd från landstingets beslut om nattstängning av akutmottagningen. Men ingen enköpingsmoderat har tagit några initiativ till att riva upp beslutet i landstinget.

Att Alliansen nu ändå drar vissa slutsatser av uppföljningen är klokt. Men i övrigt har Alliansens agerande i den här frågan varken varit klokt eller ärligt.

Johan Örjes sa...

Vad tycker Vänsterpartiet?

I en del är din beskrivning rätt. Jag kan kontra med att också miljöpartiet var närvarande vid presskonferensen och att socialdemokraternas ledande landstingsråd anser att nattstängningen var rätt.

Men nu gäller det framtiden. Där har Centerpartiet gett besked och det har också börjat hända saker i rätt riktning inom landstingsmajoriteten. Det är bra och är resultatet av ett instensivt arbete.

Men frågan kvarstår - vad tycker Vänsterpartiet i landstinget?