Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

torsdag, maj 06, 2010

Ny mätning: Alliansen leder

Opinionsmätningar ska tas för vad de är och Demoskops är väl inte den jag ser som den säkraste.  Samtidigt är varje mätning ett smakprov på väljaropinionen och det går inte att bortse från att de är viktiga verktyg för att göra en samlad bedömning av i vilken riktning opinionsvinden blåser. Att den senaste mätningen visar att regeringspartierna skulle kunna sitta kvar i Rosenbad vid ett val idag, visar dock att det kommer att bli en jämna valrörelse som långt ifrån är avgjord.

Enligt mätningen, som är publicerad i Expressen och refereras av TT, skulle de fyra regeringspartierna få 49,2 procent av rösterna och vänsterpartierna 47,4 procent. Särskilt glädjande är den nedgången för Sverigedemokraterna. Enligt mätningen skulle de få 2,1 procent av rösterna. Detta tyder på att när valdebatten handlar om de frågor som väljarna tycker är viktiga: jobb, ekonomi, miljö och vård, så finns det inget utrymme för det partiet.

Även miljöpartiet tappar i stöd (-2,5 procentenheter) men det beror nog trots allt på att de låg alldeles för högt i förra mätningen. Miljöpartiets verkliga fall i opinionen ligger nog fortfarande en bit fram - troligen kommer det i själva valrörelsen.

Det ska bli intressant att se om tendensen med ökat stöd för Alliansen bekräftas också i andra mätningar. Det finns skäl att vara hoppfull. När vänsterpartierna nu presenterar sin gemensamma politik blir det tydligt för allt fler vad alternativet till en fortsatt alliansregeringen är: höjda skatter, mindre egen makt och på sikt lägre tillväxt.Läs mer: Svenska Dagbladet, SvD2Aftonbladet, Expressen , Peace, Love and Capitalism, Ledarbloggen (SvD), Niklas Carlsson, Johan Pettersson, Kulturbloggen, Albin Ring Broman, Kent Persson

Läs gärna lite mer om opinonsundersökningar i allmänhet. Den politiska journalistikens smörjmedel

Undersökningen genomfördes av Demoskop på uppdrag av Expressen.

Inga kommentarer: