Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

tisdag, augusti 31, 2010

Fler jobb eller mer krångel

Valet i år handlar bland annat om valet mellan fler jobb eller mer krångel. Regeringen har under denna mandatperiod för första gången lyckats minska företagens regelbörda. Men vid ett regeringsskiftet är det lätt att inse att utvecklingen kommer att ta en helt annan riktning.

Ett litet exempel är det vänsterpartierna skriver om jämställdhetsplaner. Sveriges Radio beskriver vänterpartiernas politik så här:

I det förslag som de rödgröna partierna nu har kommit överens om skärps reglerna. Alla företag oavsett antalet anställda ska lämna in en jämställdhetsplan varje år.

Alla företag, oavsett antalet anställda, ska varje år lämna en jämställdhetsplan. Alla företag ska varje å göra en lönekartläggning.

Vägen till Krångelssverige är stensatt med denna typ av regler och förslag. Allmänt positivt laddade, men med mycket tveksam praktiskt nytta. Sammantaget gör det dock livet krångligare för företagen, speciellt de små företagen, och kommer därmed att leda till färre jobb.

De tre partierna "lovar" (med en hel del "om" och förbehåll) att sänka maxtaxan i barnomsorgen. Det är tveksamt om det blir någon valvinnar. Dels är inte barnomsorgskostnaden särskilt betungande för de medelklassväljare som förslaget ska appelera till, dels är det nog många som gärna skulle betala mer till förskolan och därmed kunna höja kvaliteten eller genomföra andra förbättringar. När Göran Eriksson i Svenska Dagbladet påstår att maxtaxan bidrog till att Socialdemokraterna van valet 1998 tror jag dessutom att han har fel. Förslaget kom från ingenstans och mötes med skepsis också av de egna. Persson själv sammanfattar det i sina memoarer (Min väg, mina val) "Erik och jag kom överens om att maxtaxan skulle in i valmanifestet, men jag tror inte vi hade särskilt stor glädje av det i valet".

Läs mer om vänsterförslagen: DN, Expressen, SvD

Inga kommentarer: