Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

söndag, augusti 22, 2010

Kulturen en kärnuppgift

På Dagens Nyheters debattsida kritiserar två representanter för Timbro landstingen och regionernas satsningar på kultur och regional utveckling. Pengarna borde istället går till landstingens kärnuppgifter.

Självklart ska även kulturverksamheten bedrivas med effektivitet och kostnadskontroll, och självklart ska det tydligt redovisas för medborgarna vad de får för sina skattepengar. Men kultur är en av landstingens kärnuppgifter, och blir så allt mer i och med alliansregeringens kulturpolitik som ger ett ökat regionalt ansvar för kulturen. Kultur är en jämfört med vården liten del av landstingens uppgifter, men det är en av de uppgifter som landstinget också  ansvarar för.

Centerpartiet är i Uppsala län landsting garanten för att kulturen inte glöms bort, och att inga delar av länet glöms bort i landstingets kulturarbetet.

4 kommentarer:

RS sa...

Landstingens obligatoriska uppgifter är hälso- och sjukvård och tandvård för barn och ungdomar upp till 20 års ålder. Det är alltså kärnuppgifterna. Frivilligt kan de åta sig att pyssla med kultur, utbilding och turism. Det är sekundära uppgifter. Du tycker måhända annorlunda, men detta faktum kvarstår.

Vad mig anbelangar kan mitt landsting gärna ägna sig enbart åt sina obligatoriska uppgifter. Mitt kulturbehov kan jag tillfredsställa på egen hand, men jag har det svårare - med nuvarande system, i alla fall - att själv tillfredsställa mitt behov av sjukvård.

Raymond Svensson sa...

Johan, delar helt din uppfattning. Tyvärr är det väl så att vi är dåliga på att också berätta varför kulturen är en viktig landstingsuppgift: hälsobefrämjande genom upplevelser men också genom utövande.För att bara nämna ett skäl.

Johan Örjes sa...

Kulturen är också en obligatorisk uppgift för landstingen. Till exempel framgår det av Bibliotekslagen att landstingen ansvarar för länsbiblioteken.

I regeringens proposition "Tid för kultur" pekas också landstingen ut som en viktig kulturpolitisk aktör.

RS sa...

Ska inte käbbla om detta i någon större utsträckning, men i bibliotekslagen som du nämner står det att "ett länsbibliotek _bör_ (min kursivering) finnas i varje län". Det är alltså inget obligatorium. (Märk skillnaden mellan detta och formuleringen om folkbibliotek: "Varje kommun _skall_ ha folkbibliotek.")

Själv vurmar jag för bibliotek (och har drivit ett privat i min lilla tätort sedan kommunen lade ned sin filial), så jag har inget direkt att anmärka - men det kanske någon annan har. Diskussion bör alltid föras!