Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

måndag, oktober 31, 2011

Ansvarsfull opposition i landstinget

Det är glädjande att det finns så stor enighet i landstingspolitiken i Uppsala län och att vi kan ha en stor enighet också om en del tuffa beslut. Idag har landstingsstyrelsen behandlat förslaget till budget för nästa år, inklusive patientavgifter. Det är glädjande att Socialdemokraterna också har insett behovet av att höja avgifterna i takt med kostnadsutvecklingen och i grunden accepterar alla förändringar som vi vill göra.

Sedan har de en del förslag till sänkningar och de accepterar inte heller den höjning som riksdagen beslutat om högkostnadsskyddet. Detta gör att det fattas ett antal miljoner i deras budget som de inte redovisat hur de ska finansiera, men antagligen anser de att det inte behövs lika stora uppräkningar för vården som vi från majoriteten anser.

Enligt de rapporter jag fått har Socialdemokraterna inte heller lagt något annat förslag när det gäller kollektivtrafikens finansiering,  vilket i praktiken betyder att man delar bedömningen att de behövs en begränsade prisjustering 2012 för att kunna utveckla kollektivtrafiken framöver.

Min sammanfattning är att de breda lösningar som TV4 Upplands Janne Norling talar om på sin blogg faktiskt finns.

Inga kommentarer: