Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

onsdag, juni 09, 2010

Sahlin har rätt - fakta sparkar

Fler ungdomar är sysselsatta idag än för fyra år sedan. Det är fakta. Läs det en gång till - trots den djupaste internationella lågkonjunkturen sedan 1930-talet är det fler ungdomar som har jobb idag än för fyra år sedan. Enligt Statistiska centralbyråns Arbetskraftsundersökning räknades 388 000 ungdomar i åldern 15-24 år som sysselsatta (klicka för SCB:s definitioner) i april 2006. Motsvarande antal i april 2010 är 433 000.45 000 fler ungdomar sysselsatta - trots en global ekonomisk kris. Och så påstår Mona Sahlin Aktuellt att jobben blivit färre! (Dessutom  ifrågasätter hon Arbetsförmedlingens statistik när den inte stämmer med Socialdemokraternas nidbild, se Aktuellinslaget ovan). Men det när verkligheten inte stämmer med taktiken (se SvD) är det kanske bättre att blunda för verkligheten.

Det är dessutom fler ungdomar som är anställda (sysselsatta omfattar ju också till exempel egenföretagare och föräldralediga) i april 2010 än i april 2006. Trots den globala ekonomiska krisen. 375 500 anställda i ålder 15-24 år i april 2006 har blivit till 413 500 i april 2010.

Det är dessutom så att det är fler ungdomar som har en fast anställning i april 2010 än i april 2006. Under den Socialdemokratiska regeringen med Thomas Östros som näringsminister var det 156 000 personer i åldern 15-24 år som hade fast jobb i april valåret. Under en alliansregering med Maud Olofsson som näringsminister är det 189 000 personer i åldern 15-24 år som har en fast anställning.


  • 45 000 fler sysselsatta ungdomar med alliansregeringen
  • 38 000 fler anställda ungdomar med alliansregeringen
  • 33 000 fler fast anställda ungdomar med alliansregeringen

Detta trots den ekonomiska krisen.

Mona Sahlin har rätt - fakta sparkar!


Uppgifter och diagram framtaget med hjälp av SCB:S databas (

Anställda totalt/fast 15-74 år (AKU) efter sektor, kön och ålder. Månad 2005M04-2010M04

 )


Uppdaterat: 


Färsk statistik visar dessutom att ungdomsarbetslösheten minskar - i varje fall bland dem som inte heltidsstuderande:  Ungdomsarbetslösheten vänder nedInga kommentarer: