Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

lördag, juni 12, 2010

Privat arbetsgivare bättre för karriär i vården?

Sirpa Åhr, landstingspolitiker från Uppsala och ledamot av Centerkvinnornas förbundsstyrelse har ett bra inlägg i Upsala Nya Tidning där hon bland annat refererar en undersökning från Vårdföretagarna som visar att två tredjedelar av de kvinnor som studerar inom vård- och omsorgsyrken ser större karriärmöjligheter hos privata arbetsgivare.

Det är naturligtvis en viktig signal till landsting och kommuner som arbetsgivare. Här finns det anledning att reflektera över hur de anställda upplever sin arbetsgivare och hur man i en framtida konkurrens om arbetskraften ska kunna framstå som en lockande arbetsgivare.

Det visar också på fördelarna med att det finns också privata utförare. Det gynnar också dem som arbetar inom den offentligt drivna delen av vården, eftersom det finns andra arbetsgivare att jämföra med. Den stora fördelen handlar dock om att flera olika utförare ger möjlighet till en stimulerande konkurrens och utveckling av arbetsmetoder. Det tjänar framför allt patienterna, men också skattebetalarna, på.

Läs hela debattartikeln: Vårdval ger jämställdhet

Inga kommentarer: