Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

onsdag, juni 02, 2010

Inte så seriöst från oppositionen

Oppositionen i Enköping har presenterat ett gemensamt budgetalternativ. Det är bra, samtidigt känns det inte riktigt seriöst. Bland annat har man enligt Enköpings-Posten räknat med att finansiera en del av de ökade utgifterna 2011 med ett överskott från 2010.

Problemet med att det sättet att hantera ekonomin är lagstiftningen som kräver att en kommun inte får gå med underskott under löpande år. Genom att ta i anspråk hela marginalen för 2010 finns det ingen beredskap för att resultatet försämras någon eller några miljoner i slutet av året.

Man budgeterar också med ökade statsbidrag (men jag tror inte man räknat med den fördubblade arbetsgivaravgiften för ungdomar, som drabbar kommunen) vilket inte heller känns riktigt seriöst. Visst kan man bygga en budget på drömmar och löften, men den kloke kommunalpolitikern vet att oavsett regering är det beslut som gäller.

Tidigare har oppositionen varit ärlig och föreslagit skattehöjningar. Nu nämner man det som ett alternativ om man inte löser budgeten på annat sätt. Jag tror att det är klokt av enköpingsborna att utgå från att det blir skattehöjningar om vänsteroppositionen mot all förmodan skulle få ta över. Jag tror också det är klokt att utgå från att alla de löften som man säger sig klarar med den lilla utökning av budgeten man föreslår, inte heller kommer att bli verklighet.

Nu är det naturligtvis oppositionens privilegium att vara oseriösa, de behöver ju inte omsätta sin politik i verkliga beslut. Den utökade budget de föreslår är ärligt talat marginell och för Nämnden för förskola och grundskola verkar det till exempel inte ligga några pengar för att utöka personaltätheten - vare sig på grundskolan eller förskolan - något som oppositionen annars brukar tala om. Så en viss realism har ändå smugit sig in oppositionens budgetförslag.

Inga kommentarer: