Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

fredag, januari 14, 2011

En vårdcentral till i Bålsta!

Ytterligare en vårdcentral
var ett vanligt krav när jag
var i Bålata under valrörelsen.
Det är mycket troligt att Bålsta får ytterligare en vårdcentral. Förutom den i dag landstingsdrivna vårdcentral som har sålts, har nu också en annan aktör - Praktikertjänst - ansökt om att få starta en vårdcentral i Bålsta.

Det är en utveckling som är mycket välkommen och som är möjlig tack vare att vi har vårdval med fri etableringsrätt för vårdföretagare. Med det befolkningsunderlag som finns i Håbo borde det inte heller vara något problem för två aktörer att verka sida vid sida.

Detta har varit en av de frågor som inte minst Centerpartiet i Håbo har kämpat för och det skulle vara mycket roligt och en framgång om det nu också blir verklighet.

Läs mer i Ena-Håbotidningen

Inga kommentarer: