Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

måndag, januari 24, 2011

Tvätten går till Dalom

Grön Dalatvätt för Uppsala
landsting i framtiden.
Idag har landstingsstyrelsen tagit ännu ett steg för att inleda ett samarbete om tvätten med Landstinget Dalarna och, förhoppningsvis, också Landstinget Västmanland. Det är ett beslut helt i linje med den inriktning som landstingsstyrelsen redan tidigare har tagit vid två tidigare tillfällen.

Det finns flera skäl att välja den lösningen. Det handlar om att ha kontroll över hela processen och också kunna driva på till exempel i miljöfrågor. En annan viktig orsak är att erfarenheterna av tidigare upphandling av tvätten inte är goda och att tvätterimarknaden långtifrån framstår som den typ av marknad som framhålls i ekonomiska läroböcker.

En viktig fråga att ha med är miljön. Där ingår övergång till pelletspanna i den kalkyl som ligger till grund och i underlaget finns det också beskrivet hur miljöbelastningen på grund av transporterna kan minska, till exempel med biogasdrivna lastbilar. Precis som i den verksamhet som vi helt styre över själva är det naturligtvis viktigt att följa upp att miljöambitionerna blir verklighet.

Sveriges Radio Uppland
Landstingets pressmeddelande

Inga kommentarer: