Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

torsdag, januari 20, 2011

Ett spännande Hälsoäventyr


Inte någon kvarglömd elev,
utan delar av den rekvesita som
används inom Hälsoäventyret.
 Idag besökte jag Hälsoäventyret i Uppsala. Det är en spännande verksamhet som snart firar 10 år i Landstinget Uppsala län. Det är en hälsopedagogisk verksamhet som i första hand är inriktat på barn- och ungdomar från grundskolan.

Jag vet att det är populärt hos barnen, och det är kul att se en verksamhet som verkligen bygger på upplevelsebaserat inlärande. På programmet finns kroppen (skolår 2), tobak (skolår 6) och kärlek (skolår 9).

Det var roligt att höra om en verksamhet som också efter 10 år fortsätter att utvecklas. Nu har Hälsoäventyret börjat arbeta med Tobaksfri Duo, en metod som utvecklats i Västerbotten och som visat sig ge effekt (It Takes Two: Reducing Adolescent Smoking Uptake Through Sustainable Adolescent–Adult Partnership). En studie som för övrigt återigen visar hur viktigt det är att få med föräldrar i förebyggande arbete riktat till barn och ungdomar.

Det är viktigt att också förebyggande insatser utvärderas på ett systematiskt och vetenskapligt sätt. Samtidigt får inte det faktum att det är betydligt svårar att belägga tydliga "dos-respons-samband" inom det förebyggande arbetet leda till att det arbetet trängs undan. Här krävs det en satsning på metoder för att utvärdera det förebyggande arbetet, så att vi får hjälp att välja de förebyggande metoder som har bäst långsiktig verkan.

Samtidigt måste vi i samband med olika former av förebyggande projekt bli tydligare med vad vi förväntar oss.

ps. Besök gärna Hälsoäventyrets externa webbplats: Hälsoäventyret
Länk till Maria Nilssons avhandling (pdf):  Promoting health in adolescents: preventing the use of tobacco


 
 

Inga kommentarer: