Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

torsdag, januari 27, 2011

Entreprenad bra för mammografin

UNT skriver om mammografin.
Mammografi är en väldigt viktig förebyggande hälsoundersökning som räddar liv. Det har skett en teknisk utveckling som gjort det möjligt att förbättar och snabba upp undersökningarna i och med digitaliseringen. Detta har dock i de flesta fall inneburit att mammografin koncentrerats till en ort per län, detta har bland annat skett i Uppsala. I Uppsala läns landsting har det dessutom under lång tid varit problem med väntider. Detta gjorde att majoriten i alndstinget under förra mandatperioden uppdrog till en entreprenör att driva mammografiundersökningarna i Uppsala län.

Idag har Upsala Nya Tidning en artikel med utgångspunkt från en en månad gamal rapport till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Den rapporten visar att det skett en kraftig uppryckning, men att man fortfarande inte hunnit med att screena alla som ska screenas. Det kan man, som Anna.Karin Klomp (KD) säger, inte vara nöjd med.

Det är viktig att skilja mellan de tre olika förändringar som skett:
  1. Digitaliseringen. Den förändringen var helt nödvändig eftersom det ger bättre och säkrare undersökningar. Det finns nog idag ingen som anser att vi borde går tillbaka till en analog teknik, eller att det skulle erbjudas i delar av landet.
     
  2. Koncentreringen av mammografin till en plats. Det var en prioriteringsfråga under förra perioden, där det inte ansågs rimligt att bygga ut med digitala mammografi också i södra och norra länet. Den prioriteringen kan självklart diskuteras, men samma prioritering har gjorts i andra län.
  3. Att lägga ut verksamheten på entreprenad. Detta var ett beslut som togs för att få ordning på köerna, men som oppositionen gick emot. Det verkar också som om det nu börjar fungera bättre med köerna. Under de första 11 månaderna 2010 screenades drygt 30000 kvinnor. Det är det klart största antalet under de senaste fem åren.

Det är bra att Hälso- och sjukvårdsstyrelsen noggrant följer upp utvecklingen när det gäller mammografin. Den statistiken visar både att antalet kallade har ökat och - vilket är viktigt - andelen av dem som kallas som också kommer har ökat under hösten.  Det som är otillfredsställande är att det ännu inte gått att få en redovisning på kommunnivå - det vill säga hur många kvinnor som kallas och som kommer från varje kommun. En sådan statistik är viktig, inte minst eftersom det finns en debatt och en oro kring att resorna gör att kvinnor från vissa delar av länet i mindre utsträckning använder sig av chansen till mammografi. Det är viktigt att få reda på om den oron är berättigad eller inte.

Läs gärna Erik Weimans inlägg i samma ämne: Fortsatt förbättring för mammografin

Inga kommentarer: