Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

tisdag, januari 18, 2011

Bra kulturutbud i hela länet

När man talar om landstingets verksamhet tänker de flesta nog bra på hälso- och sjukvården och möjligen kollektivtrafiken. Men landstinget har också ett kulturpolitiskt ansvar, ett ansvar som blivit än tydligare med den nya kulturpolitik som alliansregeringen lagt fast.

Idag har jag fått en inblick i landstingets kulturverksamhet genom ett besök på Kulturenheten. Det är kul att se att det händer så mycket, inte minst med inriktning på barn och unga. Roligt också att det finns ett bra samarbete över länsgränserna, till exempel när det gäller film och konst. Inom kulturområdet kommer det att hända mycket spännande framöver, inte minst när en kulturplan för länet ska arbetas fram. Ska bli intressant att följa.

Ska då landstinget syssla med kultur. För mig är svaret självklart ja. Det behövs någon som tar ett regionalt kulturpolitiskt ansvar. Från Centerpartiet har vi varit tydliga med att betona det vi kallar en kulturell allemansrätt. Det finns delar av länet och delar av länets kommuner som är mycket välförsedda när det gäller både offentligt finansierad och helt kommersiell kultur. I andra delar av länet och andra delar av länets kommuner är utbudet betydligt mindre. I den kulturpolitiska propositionen skriver regeringen:

Det ska vara möjligt att ta del av ett kulturutbud som präglas av mångfald och hög kvalitet oavsett i vilken del av landet man bor.

Omsatt till Uppsala län innebär det att det ska vara möjlighet att ta del av ett kulturutbud som präglas av mångfald och hög kvalitet oavsett i vilken del av länet man bor. Det måste också vara vägledande för den kulturpolitik som landstinget driver.

ps: Läs gärna mitt tidigare inlägg om Kulturen en kärnuppgift

Inga kommentarer: